komunikat

Ogłoszenie o Naborze Lek. Wet. 2024

Ogłoszenie o prowadzonym naborze lekarzy weterynarii do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach wyznaczenia. Ogłoszenie PLW Oświadczenie o braku konfliktów interesów Oświadczenie zleceniobiorcy...

Learn More