Oferty pracy

Oferty pracy

Dnia 29.11.2023r. dodano następujące ogłoszenia:

Ogłoszenie o prowadzonym naborze lekarzy weterynarii do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach wyznaczenia.

Ogłoszenie PLW

Oświadczenie o braku konfliktów interesów

Oświadczenie zleceniobiorcy

Zalacznik-nr-1-do-instrukcji-w-sprawie-wyznaczania-lekarzy-weterynarii-do-wykonywania-czynnosci-urzedowych

Klauzula RODO

 

Dnia 26.09.2022r. dodano następujące ogłoszenia:

#1. Ogłoszenie nr 127727 / 27.09.2023

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

#2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów: lekarz weterynarii, niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu do realizacji zadań Inspekcji w okresie od 15 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach wyznaczenia.

Dnia 08.09.2022r. dodano następujące ogłoszenia:

#1. Ogłoszenie nr 126791 / 08.09.2023
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Dnia 13.01.2022r. dodano następujące ogłoszenia:

#1. Inspektor Weterynaryjny >>

…ds. pasz i utylizacji

#2. Starszy Inspektor Weterynaryjny >>

…do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

#3. Starszy Inspektor Weterynaryjny >>

…do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt