Informacja dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do zawodowego uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu informuje, że niżej wymieniony podmiot uzyskał zgodę na przeprowadzanie szkoleń teoretycznych i egzaminu końcowego w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L Nr 303 str.1 z późn. zm.):

  1. Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Stanisław Pałka ul.
  2. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do zawodowego uboju zwierząt mogą kierować zgłoszenia do p. Michała Wójcika nr tel. 604-196-181