Wytyczne z sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności…